Czy mój dom chroniony jest przed wszystkimi niebezpieczeństwami?

Krótko mówiąc - nie. Nie ma takiej polisy ubezpieczeniowej, która zabezpieczałaby Twój dom przed wszystkimi zdarzeniami. Natomiast są róże rodzaje ubezpieczeń obejmujące różnego rodzaju niebezpieczeństwa, w zależności od tego czy jesteś właścicielem domu, kondominium czy może wynajmujesz.

Wyróżnia się trzy główne formy ubezpieczeń dla właścicieli domów:

Forma podstawowa HO 1 - obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • pożaru lub uderzenia pioruna
 • wichury lub gradu
 • rozruchu lub zamieszek ludności cywilnej
 • upadku obiektu latającego (na przykład samolotu)
 • uderzenia pojazdu mechanicznego (na przykład uderzenia samochodu w dom)
 • dymu
 • wandalizmu
 • kradzieży
 • erupcji wulkanicznej

Forma HO 1 używana jest bardzo rzadko i występuje tylko w niektórych stanach ze względu na ograniczoną ochronę.

Forma rozszerzona HO 2 - obejmuje wszystkie szkody powstałe na skutek zagrożeń wymienionych w formie HO 1, poszerzone o szkody powstałe na skutek:

 • spadających przedmiotów (na przykład zawalenie się drzewa na dom)
 • ciężaru lodu, śniegu lub śniegu z deszczem (na przykład zawalenie się dachu pod ciężarem śniegu)
 • przypadkowego wydobycia się lub przelanie wody albo pary wodnej z systemu hydraulicznego, grzewczego, chłodniczego (air conditioning), systemu zraszania (sprinkler system), a także ze sprzętów gospodarstwa domowego
 • nagłego i przypadkowego rozerwania, pęknięcia, zapalenia oraz wybrzuszenia systemu grzewczego na wodę lub parę, systemu chłodniczego oraz zraszania
 • zamarznięcia systemu hydraulicznego, grzewczego, chłodniczego (air conditioning), systemu zraszania (sprinkler system) oraz sprzętów gospodarstwa domowego
 • nagłego i przypadkowego uszkodzenia mienia, sztucznie wygenerowanym prądem elektrycznym

Forma specjalna HO 3 - obejmuje szkody powstałe na skutek wszelkich zagrożeń, z wyłączeniem powodzi, trzęsienia ziemi, wojny, wybuchu jądrowego, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, lawiny błota oraz innych zagrożeń wyszczególnionych na polisie. Jest to najczęściej stosowana forma ubezpieczenia na dom.

Właściciele kondominium oraz osoby wynajmujące dom lub kondominium, chronieni są dodatkowymi formami ubezpieczeń obejmującymi szkody powstałe na skutek zagrożeń wymienionych w formie HO 1 i HO 2. Właścicieli kondominium chroni forma HO 6, a osoby wynajmujące, HO 4.

Oszczędź do 30%


Regulamin | Polityka Prywatności