Czy w razie szkody firma ubezpieczeniowa wypłaci mi 100% odszkodowania?

Wysokość odszkodowania za Twój majątek zależy od warunków na jakich umowa ubezpieczenia na dom została podpisana. Twój dom oraz mienie mogą być ubezpieczone na cztery różne sposoby: wartość rzeczywistą, wartość odtworzeniową, rozszerzoną wartość odtworzeniową oraz gwarantowaną wartość odtworzeniową.

Wartość rzeczywista (actual cash value) - wypłaca odszkodowanie w kwocie potrzebnej do zastąpienia domu lub mienia pomniejszoną o deprecjację (utratę wartości w czasie). Przykład: Jeżeli kupiłeś laptopa dwa lata temu za $1,200 to firma ubezpieczeniowa nie wypłaci Ci 100% odszkodowania ze względu na to, że komputery tracą szybko na wartości.

Wartość odtworzeniowa (replacement cost) - wypłaca odszkodowanie do wysokości ubezpieczenia, w kwocie potrzebnej do zastąpienia domu lub mienia nie pomniejszonej o deprecjację. To oznacza, że w powyższym przykładzie firma ubezpieczeniowa wypłaciłaby 100% odszkodowania (chyba, że wartość laptopa jest wyższa od wysokości ubezpieczenia). Jest to najczęściej spotykany sposób ubezpieczania domów i mienia.

Rozszerzona wartość odtworzeniowa (extended replacement cost) - wypłaca odszkodowanie do wysokości ubezpieczenia powiększonej o dodatkowe 20, 25%. Przykład: Jeżeli koszt odbudowy domu, na przykład po pożarze wykracza ponad limit ubezpieczenia to ubezpieczyciel dołoży jeszcze do 25% kwoty, na którą dom był ubezpieczony. Jest to często spotykany sposób ubezpieczania domów i mienia.

Gwarantowana wartość odtworzeniowa (guaranteed replacement cost) - wypłaca odszkodowanie w wysokości niezależnej od limitu ubezpieczenia. Oznacza to, że w powyższym przykładzie firma ubezpieczeniowa wypłaciłaby tyle pieniędzy, ile jest potrzebnych, aby dom odbudować. Jest to rzadko spotykany sposób ubezpieczania domów i mienia.

Oszczędź do 30%


Regulamin | Polityka Prywatności