Jaka jest różnica między premium, deductible, coinsurance i co-payment?

Wspólną cechą tych wszystkich terminów ubezpieczeniowych jest to, że są one kosztami związanymi z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego, które ponosisz w zależności od tego czy korzystasz z opieki medycznej czy nie.

Jedynym kosztem jaki musisz ponosić bez względu na to czy korzystasz z opieki medycznej czy nie, jest premium.

Premium (składka ubezpieczeniowa) - jest kwotą pieniędzy, którą płacisz za ubezpieczenie. Premium zazwyczaj płacone jest w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Poniższe rodzaje kosztów ponoszone są tylko na wypadek korzystania z opieki medycznej (wizyta u lekarza, pobyt w szpital itp.).

Deductible (wkład własny) - jest kwotą, którą musisz zapłacić zanim ubezpieczenie zacznie pokrywać koszty świadczeń medycznych w danym roku. Jeżeli Twoje deductible wynosi $1,000, to wtedy będziesz musiał zapłacić za większość świadczeń medycznych do $1,000*.

Coinsurance (współpłacenie) - jest podziałem kosztów świadczeń medycznych w wyrażeniu procentowym, pomiędzy Tobą, a ubezpieczycielem po spłaceniu deductible. W zależności od planu, ubezpieczyciele pokrywają na ogół od 60 do 90% kosztów, a Ty resztę. Coinsurance zazwyczaj działa do pewnej kwoty kosztów, z góry ustalonej w polisie. Zazwyczaj jest to kwota od $5,000 do nawet $20,000. Powyżej tej kwoty ubezpieczenie pokrywa koszty świadczeń medycznych w 100%. Niektóre plany ubezpieczeniowe oferują 100% coinsurance co oznacza, że po spłaceniu deductible nie ponosisz już żadnych innych kosztów.

Co-payment lub co-pay - jest opłatą, którą uiszczasz za wizytę u lekarza. Wysokość opłaty różni się w zależności od planu oraz od tego czy korzystasz z usług medycznych w sieci czy poza nią. Zazwyczaj wynosi od $10 do $40.

Poniżej przedstawiamy schemat zastosowania i podziału powyższych kosztów pomiędzy ubezpieczonym i ubezpieczycielem na przykładzie planu z $1,000 deductible, 80% coinsurance do $5,000**, co-payment $20 i przy założeniu korzystania z usług medycznych w sieci. Schemat przedstawia podział kosztów z punktu widzenia ubezpieczonego.

* wykluczając niektóre wizyty lekarskie, które mogą podlegać pod co-payment i kosztować Cię $20, według powyższego przykładu.

** firma ubezpieczeniowa pokrywa 80%, a Ty 20% kosztów.

Powyższy przykład jest tylko prostą ilustracją zrobioną w celu lepszego wytłumaczenia podziału kosztów. W rzeczywistości, Twoja polisa może mieć inne deductible, coinsurance lub co-payment, co wiąże się z innym rozkładem podziału kosztów.

Oszczędź do 30%


Regulamin | Polityka Prywatności