Co to jest Ubezpieczenie SR-22?

Ubezpieczenie SR-22 jest dowodem odpowiedzialności finansowej wydawanym przez firmy ubezpieczeniowe w formie ubezpieczenia liability (jednostronnego, OC).

Ubezpieczenie SR-22 wymagane jest przez władze stanowe od osób, których prawo jazdy zostało zawieszone lub cofnięte w skutek jazdy bez ważnego ubezpieczenia lub innego wykroczenia drogowego takiego jak np. jazda pod wpływam alkoholu.

W celu przywrócenia prawa jazdy, należy wykupić a następnie przedstawić dowód ubezpieczenia SR-22 w Department of Motor Vehicles. W zależności od stanu, dowód ubezpieczenia SR-22 może być przedstawiony w formie kopi polisy lub formularza SR-22. W niektórych stanach, firmy ubezpieczeniowe informują władze stanowe o wykupieniu takiego ubezpieczenia drogą elektroniczną. Przepisy prawne w większości stanów sankcjonują obowiązek posiadania SR-22 przez okres 3 lat.

Firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są do poinformowania władz stanowych o ewentualnym skasowaniu, zakończeniu czy upadłości ubezpieczenia SR-22. W ten sposób stan kontroluje i wpływa na posiadanie dowodu odpowiedzialności finansowej od osób, którym prawo jazdy zostało wcześniej zawieszone lub cofnięte.

Oszczędź do 30%


Regulamin | Polityka Prywatności