Czy wypadki w pracy pokrywane są przez indywidualne ubezpieczenie zdrowotne?

Większość firm ubezpieczeniowych oferujących indywidualne lub rodzinne ubezpieczenia zdrowotne nie obejmuje wypadków w pracy. Głównym powodem wykluczenia jest podwyższone ryzyko nieadekwatne do pobieranej składki oraz kolidowanie z ubezpieczeniem Workers Compensation, odpowiedzialnym za wypadki w pracy.

W większości stanów pracodawcy są zobligowani prawem do wykupienia ubezpieczenia Workers Compensation dla swoich pracowników. Ubezpieczenie to głównie pokrywa koszty opieki medycznej (pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie) oraz rekompensuje utratę dochodów w wyniku wypadku w pracy.

Jednakże są również firmy ubezpieczeniowe, które oferują ochronę w razie wypadku lub choroby będącej wynikiem pracy. Zazwyczaj pobierają one niedużo wyższe składki oraz wykluczają niektóre zawody charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem obrażeń cielesnych, jak np: policjanci, strażacy czy pracownicy drogowi. Co ciekawe, niektóre firmy ubezpieczeniowe często zaliczają do grup zawodowych objętych ochroną ubezpieczeniową w pracy, pracowników budowlanych większości specjalizacji np. malarzy, elektryków, stolarzy czy nawet "rooferów".

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem obejmującym wypadki w pracy wystarczy wypełnić wniosek, a my skontaktujemy Cię z agentami ubezpieczeniowymi w naszej sieci, którzy pomogą Ci w wyborze planu odpowiadającego Twoim indywidualnym potrzebom. Pamiętaj, aby się upewnić co do ochrony medycznej w pracy przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

Oszczędź do 30%


Regulamin | Polityka Prywatności